Audit energetic

Suntem dedicați optimizării consumului și costurilor energetice prin intermediul auditului energetic, având în vedere rezultatele concrete. De asemenea, oferim suport în dezvoltarea unei strategii de decarbonizare pe termen mediu și lung, deoarece credem în importanța acestui aspect.

Beneficii audit

Economisirea costurilor

Prin identificarea ineficiențelor energetice și propunerea de soluții, un audit energetic poate ajuta la reducerea consumului de energie și implicit a costurilor asociate, permițând economii semnificative pe termen lung.

Îmbunătățirea eficienței energetice

Auditul energetic identifică sursele de pierdere a energiei și propune măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, ceea ce duce la un consum mai redus de energie pentru aceeași cantitate de producție sau confort.

Reducerea emisiilor de carbon

Prin optimizarea consumului de energie și promovarea utilizării surselor de energie mai curate și regenerabile, un audit energetic poate contribui la reducerea emisiilor de carbon și la protejarea mediului înconjurător.

Îmbunătățirea confortului și calității mediului interior

Auditul energetic poate identifica și remedia problemele de izolare, ventilație și control al temperaturii dintr-o clădire, asigurând un mediu interior mai confortabil și sănătos pentru ocupanți.

Conformitate cu reglementările și cerințele legale

Un audit energetic poate ajuta o organizație să se asigure că respectă normele și reglementările legale în ceea ce privește eficiența energetică și emisiile de carbon, evitând sancțiunile și penalitățile asociate nerespectării acestora.

Măsuri generale în urma unui audit

Îmbunătățirea izolației termice

Această măsură implică adăugarea sau îmbunătățirea izolației în pereți, acoperiș, pardoseală și ferestre pentru a reduce pierderile de căldură sau răcire și a îmbunătăți eficiența energetică a clădirii.

Modernizarea sistemelor de iluminat

Trecerea de la surse de iluminat ineficiente, cum ar fi becurile incandescente sau fluorescente, la tehnologii mai eficiente, precum LED-urile, poate reduce consumul de energie pentru iluminat și poate avea un impact semnificativ asupra facturii energetice.

Optimalizarea sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC)

Acest lucru poate include înlocuirea echipamentelor vechi și ineficiente cu modele mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și optimizarea setărilor de temperatură și controlul adecvat al ventilației pentru a reduce consumul de energie și a asigura un confort termic adecvat.

Implementarea sistemelor de gestionare a energiei

Acestea implică utilizarea de tehnologii și software specializat pentru monitorizarea și controlul consumului de energie în timp real, permițând identificarea și corectarea rapidă a oricăror abateri și optimizarea consumului în funcție de nevoile reale.

Integrarea surselor de energie regenerabilă

Auditul energetic poate sugera implementarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi panouri solare sau turbine eoliene, pentru a genera energie electrică sau termică sustenabilă și pentru a reduce dependența de sursele de energie convenționale.

Istoric audituri

Etapele realizării auditului de către noi

1. Evaluarea inițială și oferta

În această etapă, furnizorul de servicii energetice va evalua nevoile și cerințele specifice ale clienților și va prezenta o ofertă detaliată care include obiectivele, scopul și costurile estimative ale auditului energetic.